Сума: 1000 лв.
Срок: 20 седмици

Кеш Пойнт месечни вноски:

При този продукт имаш възможност за изплащане на кредита си на равни месечни вноски.

Можеш да получиш суми от 300 до 5000 лева. Размерът на вноската зависи от сумата, която избереш и периода на погасяване.

За да кандидатстваш, трябва само да посетиш наш офис или да направиш заявка на сайта ни. До 5 минути ще получиш отговор. Нашите усмихнати служители ще ти съдействат за всичко останало.

Предимства на Кеш Пойнт месечни вноски:

  • Суми от 300 до 5000 лева
  • Кандидатстване само срещу лична карта
  • Бързо одобрение – до 5 минути
  • Удобно изплащане на месечни вноски за период от 2, 4, 7 или 9 месеца

Как да взема кредит:

Кандидатствай в наш офис или онлайн
Попълни заявка на сайта или посети наш офис в твоя град.
Получи одобрение до 5 минути
Изключително бързо, в рамките на 5 минути ще получиш отговор дали си одобрен.
Вземи сумата веднага
В удобен за теб офис ще получиш сумата веднага след одобрение.

Най-често задавани въпроси

Най-често задавани въпроси

Какви документи са ми необходими за да кандидатствам?
Единственият необходим документ е копие от лична карта.
Каква е лихвата по кредита?
Лихвата по твоя кредит зависи, както от продукта, който си избрал, така и от периода на погасяване.
Имате ли допълнителни такси?
При нас получаваш кредит без скрити такси и комисионни, при напълно прозрачни и ясни условия.

Как да взема кредит:

Кандидатствай в наш офис или онлайн
Попълни заявка на сайта или посети наш офис в твоя град.
Получи одобрение до 5 минути
Изключително бързо, в рамките на 5 минути ще получиш отговор дали си одобрен.
Вземи сумата веднага
В удобен за теб офис ще получиш сумата веднага след одобрение.

Най-често задавани въпроси

Най-често задавани въпроси

Какви документи са ми необходими за да кандидатствам?
Единственият необходим документ е копие от лична карта.
Каква е лихвата по кредита?
Лихвата по твоя кредит зависи, както от продукта, който си избрал, така и от периода на погасяване.
Имате ли допълнителни такси?
При нас получаваш кредит без скрити такси и комисионни, при напълно прозрачни и ясни условия.