Застраховки

Застраховки

Какво представлява услугата застраховка по кредит?

Услугата застраховка по потребителски кредит ти дава нужната сигурност и спокойствие.

Тя цели да подпомогне клиента, при невъзможност да подсигурява плащанията по кредита поради инцидент, заболяване и дори нежелана безработица!

Какво се случва, когато настъпи застрахователно събитие?

В случай, че настъпи застрахователно събитие, ви съветваме възможно най-бързо да се свържете със Застрахователя на телефон 0700 89 039. Така ще получите указания относно необходимите Ви документи и процедура по предявяване на претенция. Процедурата можете да намерите и на сайта www.euroinslife.bg, раздел „Документи“.

Какво покрива застраховката?

 • “Смърт” в резултат на злополука и заболяване;
 • “Възстановяване на медицински разходи” наложени в резултат на злополука за:
  • Доболнична помощ
  • Болнично лечение
  • Медикаменти
  • Медицински транспорт
 • “Телемедицина” и “Достъп до електронно здравно досие”

Какво е обезщението при настъпило застрахователно събитие?

 • За “Смърт” в резултат на злополука или заболяване - 2 000 лв.
 • Лимита за риска “Възстановяване на медицински разходи” наложени в резултат на злополука е до 200 лв. Прилага се подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт от 100 лв., както и самоучастие в размер на 30%.
 • По услугата “Телемедицина” Застрахованото лице има право на 1 видео консултация с правоспособен лекар за срока на застраховката.

Удостоверение за Застрахователен агент ТУК

Продуктов лист на Застраховката ТУК

Претенция за изплащане на обезщетение при събитие – бланка за изтегляне ТУК

Общи условия ТУК